Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er afholdt 

 

Der vil tilgå oplysninger om, hvornår 

generalforsamlingen afholdes i 2023.

Arbejdsdag 

 

Arbejdsdagen er afviklet

I foråret 2023 vil der tilgå en ny dato med

hensyn til afholdelse af arbejdsdagen.

Solcelleanlæg 

 

Center for Teknik og Miljø har udsendt 
retningslinjer for solcelleanlæg med en
skrivelse og  2 bilag. Disse kan ses ved
at klikke på dem.

Retningslinjer fra Teknik og Miljø

Bilag med fotos af solcelleanlæg

Orientering fra Plan og Teknik

Restaffald

 

Der har været problemer med restaffald ved molokkerne,

der er placeret ved indkørslen til Krageholmsvej. Ved kontakt

til kommunen er der fremsendt følgende e-mail, der kan

læses ved klik på her 

Det nye dige

 

Fra Enø Digelaug er der modtaget materiale om dige

byggeriet, der vil blive opsat lokalt på Lungshave og Enø

Dette læses ved klik på her 

Færdselsregulering

Enø Kystvej har fået en færdselsregulering, der kaldes 2 minus 1. 
Der er billedmateriale, der fremkommer ved klik på her

Oplysninger:

 

Bank: Sydbank

Kontonr. 6060 0007 05 47 68

CVRnr.: 40 95 40 31

 

Total Page Visits: 2085

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Preben Snedsted Nielsen
Formand
Tlf. 31 60 94 01

Mail:snedsted@live.dk

 

 

 

Webdesign: torpit.dk

 

 

 

 

 

 

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk