Arbejdsdag 

 

Arbejdsdagen bliver lørdag den 11 maj 2024.

Vi ser frem til stort fremmøde og endnu et
vellykket arrangement. 

Dato til arbejdsdagen til efteråret, afventes.

 

 

Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling søndag den 16 juni 2024.

Solcelleanlæg 

 

Center for Teknik og Miljø har udsendt 
retningslinjer for solcelleanlæg med en
skrivelse og  2 bilag. Disse kan ses ved
at klikke på dem.

Retningslinjer fra Teknik og Miljø

Bilag med fotos af solcelleanlæg

Orientering fra Plan og Teknik

Lokalplan for Enø. Den fremkommer ved klik på her

Ny affaldsordning

 

Metalstativ med papirspose er ikke længere
tilladt og er blevet udskiftet med 2-delt plast beholder.

Vedr. underlaget ved affaldsbeholderne har Team-Affald oplyst, at de accepter placering af beholderen i græsrabatten. Dog skal græsrabatten være fast og skal kunne ligestilles med asfalt, fliser m.m. Græsset skal holdes, således det ikke bliver for højt.

Nærmere vejledning ses ved et klik på her.

Det nye dige

 

Fra Enø Digelaug er der modtaget materiale om dige

byggeriet, der vil blive opsat lokalt på Lungshave og Enø

Dette læses ved klik på her 

Færdselsregulering

Enø Kystvej har fået en færdselsregulering, der kaldes 2 minus 1. 
Der er billedmateriale, der fremkommer ved klik på her

 

Oplysning til nye ejere

HUSK AT SKIFTE NAVN PÅ POSTEKASSERNE
Nye ejere skal huske at skifte navnet på postkassen.

 

Kontaktoplysninger:

Mail: grundejerforening@
stoelsgaarden.com

Webdesign: torpit.dk

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk