Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er suspenderet for 2020.

Næste generalforsamling afholdes lørdag den

12. juni 2021 kl. 10:00 i Smålandshavet

Alléen 44, 4736 Karrebæksminde

Arbejdsdagen 

 

Arbejdsdagen bliver afviklet lørdag den 2. oktober 2021 kl. 0900.

Mødested ved det gamle telefonhus, Krageholmsvej

 

Nærmere følger med hensyn til hvad der benyttes af redskaber

 

Oplysninger:

 

Bank: Sydbank

Kontonr. 6060 0007 05 47 68

CVRnr.: 40 95 40 31

 

Total Page Visits: 1128

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Jens Nikolajsen
Formand
Tlf. 31 71 53 02

Mail: jni@nikolajsenaps.dk

 

 

 

Webdesign: torpit.dk

 

 

 

 

 

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk