Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er suspenderet for 2020.

Næste generalforsamling afholdes lørdag den

12. juni 2021 kl. 10:00 i Smålandshavet

Alléen 44, 4736 Karrebæksminde

Arbejdsdagen 

 

Arbejdsdagen i foråret 2021 aflyses, idet der fortsat er

restriktioner på grund af  COVED-19.

 

Nærmere følger med hensyn til efteråret 2021

 

Oplysninger:

 

Bank: Sydbank

Kontonr. 6060 0007 05 47 68

CVRnr.: 40 95 40 31

 

Total Page Visits: 777

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Jens Nikolajsen
Formand
Tlf. 31 71 53 02

Mail: jni@nikolajsenaps.dk

 

 

 

Webdesign: torpit.dk

 

 

 

 

 

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk