Generalforsamling

 

Stølsgårdens grundejerforening afholder

generalforsamling lørdag den 24. juni 2023 kl. 10.

Smålandshavet, Konferencesalen, Allèen 44, 

4736 Karrebæksminde

Indkaldelse, regnskab og budget tilgår senere.

Arbejdsdag 

 

Arbejdsdagen blev afviklet lørdag den 29. april 2023.

Der var stort fremmøde med 72 deltagere og det var
et vellykket arrangement.

Næste arbejdsdag vil formentlig blive den 30.09.23

 

Solcelleanlæg 

 

Center for Teknik og Miljø har udsendt 
retningslinjer for solcelleanlæg med en
skrivelse og  2 bilag. Disse kan ses ved
at klikke på dem.

Retningslinjer fra Teknik og Miljø

Bilag med fotos af solcelleanlæg

Orientering fra Plan og Teknik

Restaffald

 

Der har været problemer med restaffald ved molokkerne,

der er placeret ved indkørslen til Krageholmsvej. Ved kontakt

til kommunen er der fremsendt følgende e-mail, der kan

læses ved klik på her 

Det nye dige

 

Fra Enø Digelaug er der modtaget materiale om dige

byggeriet, der vil blive opsat lokalt på Lungshave og Enø

Dette læses ved klik på her 

Færdselsregulering

Enø Kystvej har fået en færdselsregulering, der kaldes 2 minus 1. 
Der er billedmateriale, der fremkommer ved klik på her

 

Oplysning til nye ejere

HUSK AT SKIFTE NAVN PÅ POSTEKASSERNE
Nye ejere skal huske at skifte navnet på postkassen.

Oplysninger:

 

Bank: Sydbank

Kontonr. 6060 0007 05 47 68

CVRnr.: 40 95 40 31

 

Total Page Visits: 2487

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Preben Snedsted Nielsen
Formand
Tlf. 31 60 94 01

Mail:snedsted@live.dk

 

 

 

Webdesign: torpit.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk