Enø Digelaug

 

Referat: Bestyrelsesmøde 30.11.2022

Digeudvalget er et lille ad hoc udvalg, som er skabt, foranlediget af Fællesudvalget i 2006.

En mindre arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag sammen med ingeniørfirmaet Nielsen & Risager.

Forslaget beskriver et dige mod inderfjorden i 2 meters højde.

Navnet på forslaget er “Højvandsdige ved Lungshave og Enø – april 2014”

 

Højvandsdige ved Lungshave og Enø – april 2014

 

Forundersøgelse udført af N&R i 2009

 

Anmodning om off. sag

 

Ejerfortegnelse – BBR Sum ejendomsværdi

 

 

Repræsentant

Poul-Erik Sone
tlf. 20 72 80 72

E-mail: pesone@live.dk

Kontaktoplysninger:

Mail: grundejerforening@
stoelsgaarden.com

Webdesign: torpit.dk

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk