Enø Digelaug

 

Referat: Bestyrelsesmøde 30.11.2022

Digeudvalget er et lille ad hoc udvalg, som er skabt, foranlediget af Fællesudvalget i 2006.

En mindre arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag sammen med ingeniørfirmaet Nielsen & Risager.

Forslaget beskriver et dige mod inderfjorden i 2 meters højde.

Navnet på forslaget er “Højvandsdige ved Lungshave og Enø – april 2014”

 

Højvandsdige ved Lungshave og Enø – april 2014

 

Forundersøgelse udført af N&R i 2009

 

Anmodning om off. sag

 

Ejerfortegnelse – BBR Sum ejendomsværdi

 

 

Repræsentant

Preben S. Nielsen
tlf. 31 60 94 01

E-mail: snedsted@live.dk

Oplysninger:

 

Bank: Sydbank

Kontonr. 6060 0007 05 47 68

CVRnr.: 40 95 40 31

 

Total Page Visits: 1688

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Preben Snedsted Nielsen
Formand
Tlf. 31 60 94 01

Mail:snedsted@live.dk

 

 

 

Webdesign: torpit.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stølsgården

 

Grundejerforening på Enø

4736 Karrebæksminde

www.stoelsgaarden.dk